Loading...

PROJEKT INNOVATIV GRÖN HYDRAULIK GER NY KRAFT ÅT SVENSK INDUSTRI

Sverige är en ledande nation inom hydraulik. Andelen hydraulik i svenska industriprodukter är bland de högsta i världen, mer än tre gånger högre än för USA och Tyskland. Sveriges lyckade exploatering av hydraulik har resulterat i att Svenska företag intagit en världsledande roll inom flera industrisektorer där hydraulik är en nyckelteknologi i produkterna. Men även i etableringen av flera världsledande svenska företag som tillverkar hydraulikkomponenter och system.

INNOVATIV GRÖN HYDRAULIK ETT NYTT STRATEGISKT INNOVATIONSOMRÅDE (SIO)

Projektets arbetsnamn ”Innovativ grön hydraulik” skall associera med den förnyelse som den globala hydraulikindustrin genomgår och de nya tillväxtmöjligheter som växer fram. En innovativ era som vi bara sett början på, och som baseras på en integrering av hydraulik med den senaste tekniken inom digitalelektronik- och reglering, sensorer, och miljövänliga hydraulikvätskor och tätningar. Den globala efterfrågan av energibesparande, miljöanpassade och hållbara hydrauliklösningar accelererar utvecklingen av ny innovativ ”grön” hydraulik. Här kan Sverige fortsätta stärka sin världsledande position. Hydraulikens stora kommersiella betydelse och potential skall ligga till grund för en nationell nysatsning, ett så kallat Strategiskt Innovationsområde (SIO) som planeras startas upp under 2016. Syftet är att stärka konkurrenskraften och tillväxten hos svenska världsledande exportföretag, som använder hydraulik som en basteknologi i sina produkter, och världsledande svenska underleverantörer som tillverkar hydraulikkomponenter och system.

PROJEKTET BASERAS PÅ FÖRETAGENS BEHOV SÅVÄL SMÅ SOM STORA HYDRAULIKFÖRETAG

Med en utgångspunkt hos den svensk hydraulikindustris behov, även de många små och medelstora hydraulikföretagens behov, skall projektet samla svensk världsledande hydraulikindustri, svensk hydraulikrelevant forskning vid LiTH, LTU och KTH kring energieffektiv, miljöanpassad och hållbar hydraulik och alla aktörer och organisationer inom hydraulik i en gemensam strategisk forsknings- och innovationsagenda fram till år 2030. Satsningen skall visa hur man kan kommersialisera de möjligheter som snabbt växer fram kring innovativ grön hydraulik i många industrisektorer. Tillväxt och ökad konkurrenskraft genom förnyelse är ledord för projektet.

ALLA FÖRETAG, ORGANISATIONER OCH FORSKARE INOM HYDRAULIK VÄLKOMNAS ATT DELTA I KOMMANDE WORKSHOPS ÖVER LANDET

Med start den 30:e september 2014 i Umeå anordnades en serie workshops med syftet:
Att kartlägga vilka behov som finns inom hydraulikindustrin på kort (2-3 år), mellan (3-5 år) och långsikt (7 år eller mer) för att stärka konkurrenskraft och tillväxt.
Att visa på vilka möjligheter den innovativa gröna hydrauliken ger i ett internationellt perspektiv.
Att visa vad det kommande SIO-programmet kan ge i nya utvecklingsresurser och stöd på kort och lång sikt. För både stora som små- och medelstora företag.

Satsningen som nu genomförs har ett starkt stöd bland svensk hydraulikindustri och forskning, Vinnova och Energimyndigheten. Intressentföreningen för fluidsystemteknik (IFS) i nära samarbete med Svenska Hydraulik- och pneumatikföreningen driver projektet.

Varmt välkomna att delta i arbetet!

PROJEKTGRUPPEN

Björn Löfgren, Projektledare (IFS/Skogforsk), Fredrik Brännberg (IFS/VCE), Jan-Ove Palmberg (IFS/LiU), Kari Gustafsson, (IFS).